Sertifiointi on sisäilmatakuun edellytys

Sertifiointipolku

Kaikki alkaa kartoituksesta

Enervent-sertifiointi läpivalaisee kaikki sisäilmaan vaikuttavat tekijät: rakennuksen suunnittelun, rakentamisen aikaisen tekemisen, IV-teknologian valinnat, säädöt, asennukset ja seurannan sekä rakennuksen käytön aikaisen kiinteistönhuollon toimet.

Raportti kertoo totuuden

Sisäilman sertifiointi on Enerventin asiantuntijoiden rakentama. Tunnemme sisäilmaongelmat, joita esiintyy asuintaloissa, toimistoissa ja julkisissa rakennuksissa, joten päätimme kehittää markkinoiden ensimmäisen sisäilmasertifioinnin ja sisäilmatakuun.

Sertifiointiohjelma kattaa kaiken

Olemme kartoittaneet lukuisien rakennusten sertifiointivalmiudet. Yhdistämme kaikkien alan toimijoiden osaamiset, ja valvomme että ne toteutuvat. Enerventin sisäilmatakuu tuo työtä suunnittelijoille, rakentajille tai laitehuollolle – autamme heitäkin onnistumaan.

Sisäilmatakuu antaa mielenrauhan siitä, että...

… kodin sisäilma on terveellinen ja turvallinen.
… työpaikan sisäilma luo hyvinvointia ja tuottavuutta.
… kiinteistö voi hyvin.
… sisäilman laatua seurataan jatkuvasti.
… sisäilman muutoksiin reagoidaan ripeästi.
… kaikki toimii kohteessa sopimuksen mukaisesti 24/7/365.

Enervent-sertifiointiohjelman työvaiheet ja tekijät

Enervent

Suunnitteluvirheiden minimointi

IV-suunnittelun koulutus

IV-suunnitelmien varmistaminen

IV-suunnittelijat

IV-suunnittelu

Laitevalmistajat

Laitetoimitus

Asennusvirheiden minimointi

Laitetoimitus

Malliasennukset ja asennuksen varmistus

IV-urakoitsijat

IV-asentaminen ja asennustarvikkeet

Säätövirheiden minimointi

Säädön opastus ja varmistus

IV-urakoitsijat

IV-säätäminen

Käyttäjä/omistaja

Kiinteistön käyttö/huolto

Huollon ja käytön varmistus

Käytön ja huollon koulutus ja seuranta

Huoltoliike

Kiinteistön huolto

Rakennusvirheiden ja rakennuksen käytön valvonta

Sisäilma 24/7 -monitorointa

Vuositarkastus (2 krt/a)

Poikkeamien raportointi